Khởi Nghiệp

Không phải ai cũng sẽ khởi nghiệp thành công. Khởi nghiệp đòi hỏi những trải nghiệm, kinh nghiệm, nắm bắt rõ thị trường muốn khởi nghiệp đó chính là những kiến thức cơ bản cho những người mới bắt đầu. Tại đây thành sẽ chia sẽ những kinh nghiệm trong quá trình khởi nghiệp của mình cùng mọi người.