Nâng Mũi Chỉ

Không giống những phương pháp nâng mũi khác, phương pháp nâng mũi chỉ được coi như là phương pháp nâng mũi không phẫu thuật, không đụng chạm dao kéo. Bằng sợi chỉ collagen siêu mảnh có gai nhỏ, bác sĩ sẽ cấy vào bên trong mũi, sợi chỉ sẽ liên kết các tế bào lại, nâng cơ nông nhằm để kéo cao sống mũi và tạo ra độ cao cho chóp mũi.