Nâng mũi phong thủy

Nâng mũi phong thủy là phương pháp sử dụng kỹ thuật tạo hình để cải thiện và khắc phục những khuyết điểm của dáng mũi. Chiếc mũi được nâng phải đảm bảo hài hòa với khuôn mặt và phù hợp với tướng số, vận mệnh.