Mật mã thần số học

Những con số xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bạn có thể thấy nó trong năm sinh, thời gian, số điện thoại, số nhà, mã hàng hóa, giá tiền, số xe… và có khi bạn cũng tự hỏi, những con số kia đơn thuần chỉ là số đếm hay sâu xa hơn, nó còn là gì nữa không? có ý nghĩa gì không khi tôi thấy và mang trong mình những con số này.

Page 1 of 2 1 2